Odkup odszkodowań – na czym polega, jakie są zalety i kto bierze na siebie ryzyko

Odkup odszkodowań to nadal mało znana sfera w Polsce. Niedobrze, ponieważ działają tu profesjonalne firmy, które mogą okazać się bardzo pomocne. Ich wsparcie może okazać się nieocenione dla osób, które były poszkodowane w wypadkach. Na czym polega cała procedura, co warto wiedzieć i jakie są zalety tego rozwiązania? Oto najważniejsze informacje, szczególnie dla nieznających tego zagadnienia.

Odkup odszkodowań – na czym polega

Przede wszystkim należy sobie uświadomić kilka faktów dotyczących procedury wypłaty odszkodowań oraz ich odkupowania przez wyspecjalizowane firmy.

Towarzystwo ubezpieczeniowe, które jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania, zatrudnia własnych specjalistów, których zadaniem jest ocena i oszacowanie szkody. Mają ogólne wytyczne, tabelki i schematy, które podpowiadają im, jak należy to robić. Jednak te wytyczne również przygotowane są przez daną firmę i mają przede wszystkim zabezpieczać jej interesy.

Specjalista, który zajmuje się oceną szkody, robi to osobiście lub na podstawie przekazanych mu do analizy dokumentów. Na podstawie zgromadzonych informacji wycenia wartość szkody, a co za tym idzie, również ustala wysokość należnego odszkodowania. I w tym miejscu zaczynają się zazwyczaj problemy. Wiele firm ubezpieczeniowych wycenia szkody na możliwie najniższym poziomie, oczywiście takim, który będzie akceptowalny przez poszkodowanego. Licząc na niewiedzę lub bierność poszkodowanego, oferują taką kwotę, które zaspokoi jego roszczenia w jakimś stopniu i nie wzbudzi podejrzeń, co do wysokości.

Tymczasem, od ubezpieczyciela można uzyskać więcej pieniędzy. Wystarczy znaleźć odpowiednią firmę, której specjalizacją jest właśnie odkup odszkodowań.

 

Odkup odszkodowań – kiedy można nawiązać współpracę

W przeciągu trzech lat od zdarzenia można wnioskować o wypłatę odszkodowania lub zmianę warunków tego odszkodowania.

Jeżeli ofiara wypadku złożyła już odpowiednie dokumenty, firma ubezpieczeniowa je rozpatrzyła i wypłaciła pieniądze – nic straconego. Warto i tak się skonsultować, ponieważ może się okazać, że odkup odszkodowania przyniesie dodatkowe pieniądze. W takiej sytuacji firma wypłaca brakującą, jej zdaniem, kwotę, a poszkodowany przekazuje jej prawo do bycia stroną w sporze z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jeżeli spór firmy z towarzystwem zakończy się sukcesem dla firmy, to ona zyskuje. Jeżeli nie, to nie, ale poszkodowany nic w tej sytuacji nie traci. Całe ryzyko spoczywa na firmie, która podjęła się walki o wypłatę.

Jeżeli do wypłaty odszkodowania jeszcze nie doszło. Firma szacuje wartość szkody według własnej wiedzy i oferuje poszkodowanemu określoną kwotę. Po ich uzyskaniu, poszkodowany również przekazuje prawo do bycia stroną, jak wyżej. Czy uda się otrzymać od towarzystwa odpowiednią kwotę? To już ryzyko kancelarii, która podjęła się sporu.

Odkup odszkodowań – zalety

Zalety takiego rozwiązania są następujące:

  • poszkodowany otrzymuje większą wypłatę, niż pierwotnie była oszacowana;
  • nie toczy sporu z firmą ubezpieczeniową osobiście;
  • nie musi się stawiać w sądzie i brać udziału w procesie;
  • nic nie musi udowadniać ani potwierdzać;
  • to firma jest odpowiedzialna za przebieg procesu i to ona bierze na siebie całe ryzyko z nim związane.