Skup odszkodowań – jakie korzyści?

Uczestniczenie w wypadku to bardzo trudne przeżycie. Wiąże się z silnymi doświadczeniami, ale straty są nie tylko emocjonalne, ale również finansowe. Czy zdarzyło Ci się już korzystać z wypłaty odszkodowania? Czy byłeś zadowolony z wysokości otrzymanych pieniędzy? Czy wiesz, że możesz otrzymać wyższą wypłatę?

Firmy ubezpieczeniowe w swojej polityce wypłacania odszkodowań, bardzo często stosują zasadę wypłaty minimalnej, akceptowalnej przez poszkodowanego. Chodzi o to, by wypłacone pieniądze były jak najniższe, ale jednocześnie nie tak niskie, by wzbudzić podejrzenia u klienta. Wielu więc otrzymuje odszkodowanie zaniżone i nie ubiega się o podwyższenie wypłaty.

Nie ma co się dziwić. Firmy ubezpieczeniowe mają bardzo silne działy prawne i udowodnienie im, że wypłata była zbyt mała jest bardzo trudne. Właśnie dlatego warto skorzystać z pomocy firmy specjalizującej się w walce o wyższe wypłaty dla poszkodowanych. Tym zajmuje się skup odszkodowań.

Jak to działa?

Prawo do wypłaty odszkodowania przysługuje poszkodowanemu (z OC sprawcy wypadku drogowego, a samemu ubezpieczonemu, który staje się poszkodowanym z AC pojazdu). Tylko on jest uprawniony do wnioskowania o wypłatę oraz ewentualnego podważania decyzji firmy ubezpieczeniowej.

Jeżeli zdecyduje się na walkę o wyższą wypłatę powinien skontaktować się z firmą, której specjalizacją jest skup odszkodowań. Spisuje wówczas umowę, na mocy której przekazuje prawo do występowania w swoim imieniu firmie skupującej odszkodowania.

Korzyści dla poszkodowanego

Po podpisaniu umowy poszkodowany jest całkowicie zwolniony z obowiązku przygotowywania jakichkolwiek dokumentów (niezbędne przekazuje firmie na etapie zawierania umowy), stawiania się w sądzie czy negocjowania z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Firma, która prowadzi skup odszkodowań, szacuje szkodę na podstawie własnego doświadczenia i wiedzy i oferuje poszkodowanemu wyższą wypłatę. Ze swej strony, natomiast, musi już samodzielnie zabiegać o uzyskanie takiej kwoty. Wypłata dla poszkodowanego jest niezależna od wyniku sporu między towarzystwem a firmą skupującą odszkodowania. To ich ryzyko, a klient nie bierze w nim żadnego udziału.

Kilka faktów

Oto najważniejsze kwestie, z którymi wiąże się skup odszkodowań:

  • umowę z firmą skupującą można zawrzeć przed uzyskaniem odszkodowania i po wypłacie;
  • czas na podważenie decyzji firmy ubezpieczeniowej to 3 lata;
  • firma, która prowadzi skup odszkodowań wypłaca poszkodowanemu ustalone przez siebie odszkodowanie i samodzielnie walczy o uzyskanie tych pieniędzy od ubezpieczyciela;
  • jeżeli doszło już do wypłaty, firma dopłaca jedynie różnicę (między wypłatą od ubezpieczyciela a wysokością odszkodowania, którą sama ustali);
  • wszystkie obowiązki formalne spoczywają na firmie skupującej odszkodowania;
  • proces ten nie ma żadnego wpływu na umowy zawarte między klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym.

Poszkodowany na tym tylko zyskuje. Może otrzymać więcej pieniędzy, jako rekompensatę za straty powstałe w wyniku wypadku, a jednocześnie sam nie traci czasu na spór z ubezpieczycielem.