Skup odszkodowań – sposób na uzyskanie większych pieniędzy

Wypadek to bardzo przykre doświadczenie, którego każdy chciałby uniknąć. Gdy dojdzie do wypadku, osoba za niego odpowiedzialna musi wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie. W przypadku wypadku komunikacyjnego – kierowca wypłaca pieniądze ze swojego OC. Jeżeli do wypadku dojdzie w pracy, to pracodawca ze swojej polisy jest zobowiązany do finansowego pokrycia poniesionych strat.

Sprawca wypadku

Sprawcą zdarzenia zawsze jest osoba, która bezpośrednio przyczyniła się do powstania szkody. Wspomniany wcześniej kierowca, właściciel posesji, który nie odśnieży chodnika przed swoją nieruchomością czy wspomniany również pracodawca, który nie zadbał o bezpieczeństwo swoich pracowników. Sprawcą wypadku jest również osoba, która w życiu codziennym spowoduje szkodę innej osobie. Jeżeli ma wykupione ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, to poszkodowany z tej polisy może uzyskać wypłatę. Jeżeli nie, może dochodzić roszczeń na drodze cywilnej.

Odszkodowanie

Wypłata pieniędzy poszkodowanemu realizowana jest zazwyczaj z polisy ubezpieczeniowej sprawcy. W przypadku kierowców jest to obowiązkowe OC właściciela pojazdu, a gdy sam sprawca jest też poszkodowany, to pieniądze może otrzymać z dobrowolnej polisy AC, jeżeli taką sobie wykupił. Pracodawca zazwyczaj ma taką polisę wykupioną. Najrzadziej spotyka się ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – polisę przydatną i bardzo pomocną, a niestety mało popularną.

Firmy ubezpieczeniowe

Wypłata odszkodowania zazwyczaj wyliczana jest na podstawie możliwie najniższych współczynników. W efekcie poszkodowany nie otrzymuje takich pieniędzy, jakie powinien otrzymać, a wypłata jest znacząco zaniżona. Jest to zauważalne szczególnie w przypadku ubezpieczeń i odszkodowań komunikacyjnych. Właśnie dlatego skup odszkodowań może bardzo pomóc osobom, które uległy wypadkom nie ze swojej winy lub brały udział w kolizji, w której doznały jakiegoś uszczerbku na zdrowiu.

Skup odszkodowań – co trzeba wiedzieć

Firmy, które zajmują się skupem odszkodowań mogą pomóc w uzyskaniu większych pieniędzy z odszkodowania, a co za tym idzie, pomagają w uzyskaniu większego wsparcia finansowego i większej rekompensaty finansowej szkód. Dla wielu ofiar wypadków może to być pomoc o charakterze „być albo nie być”.
Swoje prawo do odszkodowania można sprzedać niezależnie od tego, czy wypłata z firmy ubezpieczeniowej już nastąpiła czy jeszcze nie. Jeżeli już nastąpiła, skup odszkodowań polega na tym, że firma, po konsultacji i analizie sytuacji, dopłaca brakującą, jej zdaniem, kwotę poszkodowanemu. Różnicę samodzielnie uzyskuje od ubezpieczyciela na drodze formalno – prawnych procedur. Ryzyko niepowodzenia procesu bierze na siebie. Poszkodowany nie odpowiada w tej sytuacji za efekt postępowania.

Jeżeli do wypłaty jeszcze nie doszło, firma podpisuje z poszkodowanym umowę na określoną kwotę i rozpoczyna procedurę pozyskania ustalonych pieniędzy.

Cała procedura jest bezpieczna dla poszkodowanego, a skup odszkodowań jest dla niego po prostu korzystny. Może uzyskać więcej pieniędzy na leczenie, rehabilitację lub inne potrzeby, które wynikają z wypadku.